Grób aktora - cmetarz Stare Powązki Warszawa

“Urodziłem się w domu, bo wtedy dzieci przeważnie rodziły się w domu. Wiem z opowiadań matki, że odebrała mnie akuszerka, która miała prawie dwa metry wzrostu. Kiedy ojciec, który czekał pod drzwiami, spytał zdenerwowany: Co się urodziło?, odpowiedziała basem: Dziecko“.

Małgorzata Terlecka-Reksnis, Holoubek. Rozmowy, s. 14