Wojciech Jerzy Has, Cmentarz Doły w Łodzi, ul. Smutna (zdj. R. Dajbor)