Wojciech Jerzy Has – w sieci

W momencie, kiedy strona poświęcona reżyserowi powstawała nie było wielu miejsc, gdzie można było o Hasie poczytać, Hasa zobaczyć. Z wielką przyjemnością wypada zauważyć, że taki stan rzeczy uległ znaczącej poprawie, co warto odnotować, prezentując w tym miejscu linki do miejsc, gdzie znajdziemy mniejsze lub większe skarby poszerzające naszą wiedzę o tym niezwykłym twórcy polskiego kina.

Na pierwszym miejscu musi się oczywiście znaleźć nieoceniony filmpolski.pl

O ile FILMPOLSKI daje nam olbrzymi zasób informacji tekstowej, o tyle na stronie FOTOTEKA możemy zobaczyć aż 522 zdjęcia związane z Wojciechem Jerzym Hasem i jego filmami:

fototeka – zasoby fotograficzne Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego

Z okazji 20 rocznicy śmierci reżysera FOTOTEKA przygotowała niezwykły przegląd zdjęć Hasa z fragmentami jego wypowiedzi pochodzącymi z wywiadów – KLIK.

A samego reżysera i jego filmy znajdziemy na VOD:

VOD – sądy-przesądy-w-powiekszeniu,wojciech-jerzy-has

Całkiem pokaźną bazę filmów Hasa znajdziemy na VOD.pl (Tu link do “Sanatorium pod Klepsydrą”. Uwaga! Czasowa dostępność.)

Pozostałe strony zostaną odnotowane w przypadkowej kolejności.