Wojciech Jerzy Has – w sieci

W momencie, kiedy strona poświęcona reżyserowi powstawała nie było wielu miejsc, gdzie można było o Hasie poczytać, Hasa zobaczyć. Z wielką przyjemnością wypada zauważyć, że taki stan rzeczy uległ znaczącej poprawie (i cały czas się zmienia), co warto odnotować, prezentując w tym miejscu linki do miejsc, gdzie znajdziemy mniejsze lub większe skarby poszerzające naszą wiedzę o tym niezwykłym twórcy polskiego kina.

♦ Na pierwszym miejscu musi się oczywiście znaleźć nieoceniony filmpolski.pl O ile FILMPOLSKI daje nam olbrzymi zasób informacji tekstowej, o tyle na stronie FOTOTEKA możemy zobaczyć aż 522 zdjęcia związane z Wojciechem Jerzym Hasem i jego filmami:

fototeka – zasoby fotograficzne Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego Z okazji 20 rocznicy śmierci reżysera FOTOTEKA przygotowała niezwykły przegląd zdjęć Hasa z fragmentami jego wypowiedzi pochodzącymi z wywiadów – KLIK.

Muzeum Fotografii w Krakowie ma w swoich zbiorach zdjęcia robione przez Hasa – zostały przekazane przez Wandę Ziembicką-Has po jego śmierci MHF 14081/II – Katalog On-Line (mufo.krakow.pl)

Mariusz Grzegorzek o Wojciechu Hasie: To był zwykły pan w sweterku i bucikach Wywiad z Mariuszem Grzegorzkiem na e-teatr .pl (03.10.2020 r.) KLIK

PLEOGRAF. HISTORYCZNO-FILMOWY KWARTALNIK FILMOTEKI NARODOWEJ – 1/2017 – numer poświęcony reżyserowi – dostępny w Internecie – KLIK 

Sylwetka reżysera, informacje o filmach w opracowaniu Ewy Nawój, na culture.pl – tekst z lipca 2003; aktualizacja: kwiecień 2015 KLIK Wojciech Jerzy Has – Życie i twórczość | Artysta | Culture.pl

Has na Festiwalu Nowe Horyzonty – Wrocław 2010, na stronie festiwalowej informacje o wydarzeniach towarzyszących festiwalowi, a poświęconych reżyserowi, m.in. wystawie poświęconej twórczości Hasa (towarzyszył jej pięknie wydany dwujęzyczny katalog Has. Nieosiągalne/ Unattainable – więcej o katalogu w zakładce KSIĄŻKI), tekst Marii Kornatowskiej “Niezwykłe podróże Wojciecha Hasa”. To właśnie we Wrocławiu w 2010 r. odbyło się spotkanie publiczności z Jadwigą Has, która prezentowała swoją książkę “Życie w drugim planie”. KLIK 

A samego reżysera i jego filmy znajdziemy na VOD:

VOD – sądy-przesądy-w-powiekszeniu,wojciech-jerzy-has

Całkiem pokaźną bazę filmów Hasa znajdziemy na VOD.pl (Tu link do “Sanatorium pod Klepsydrą”. Uwaga! Czasowa dostępność.)