Aktorzy w filmach Wojciecha Jerzego Hasa

Od aktora oczekuję potrzebnego mi rodzaju bycia. Nic więcej. Nie wyjaśniam, nie robię prób. Aktor nazbyt świadomy, nazbyt aktywny, nie jest dobry. Z mężczyznami pracuje się lepiej. Są bardziej ulegli, pasywni. Z kobietami gorzej, chcą zaraz wszystko wiedzieć. Mają własne zdanie”.

Dla Hasa nadrzędnym źródłem informacji w filmie był obraz. Aktor to jeden z elementów tegoż obrazu, równie ważny jak przestrzeń kadru. Wedle Piotra Wojciechowskiego – znawcy twórczości Hasa – reżyserowi często chodziło “bardziej o osobę i twarz niż talent czy umiejętności”. Kreowany przez aktora bohater często ma wpływ na otaczającą go przestrzeń, ponieważ może zmieniać się ona w obraz stanu ducha i psychiki bohatera.

W filmach Hasa wystąpiło wielu znakomitych aktorów i aktorek. Pośród nich wyróżnia się niewątpliwie Gustaw Holoubek, który związany był z reżyserem od początku, czyli od “Pętli”. Ciekawe jest, że W ostatnim filmie Hasa – “Niezwykłej podróży Baltazara Kobera”, Gustaw Holoubek jest również obecny na ekranie, w jednej z głównych ról, w obsadzie dubbingującej aktorów francuskich. Has nazwał Holoubka w jednym z wywiadów swoim “ekranowym alter ego”.

Wyróżnia się niewątpliwie również Zbigniew Cybulski, który dwa razy został obsadzony w filmach Hasa w zasadzie przez – jakże szczęśliwy, przypadek („Jak być kochaną” i „Rękopis znaleziony w Saragossie”). Zagrał również w „Szyfrach”, a w „Lalce”nie zdążył – jak pisze Jadwiga Has w swojej książce „Życie w drugim planie”:

Nad jego [Z. Cybulskiego] współpracą z Wojtkiem ciążyło jakieś dziwne fatum. Dwa razy zagrał role w nagłym zastępstwie, tylko „Szyfry” były pisane z myślą o nim. A wymarzona rola w „Lalce” przyniosła zakończenie zbliżone do losu Wokulskiego*.(str. 103)

Zbigniew Cybulski wychodził u Hasa rolę Wokulskiego, chociaż reżyser nie był do tego przekonany. Cybulski dostał scenopis i pojechał do Wrocławia, skąd już nie wrócił.


W tym miejscu nie zostaną wymienieni wszyscy aktorzy, którzy zagrali u Hasa. Omówienia wszystkich filmów i aktorów/aktorek grający
u Wojciecha Hasa można znaleźć na stronie www.filmpolski.pl

Światy Hasa