Maria Kornatowska, "Odczytać tajemną księgę", "FILM" 1989, nr 3;

M. Kornatowska, "... lecz nie wiemy co się z nami stanie", "Tygodnik Powszechny" 29 maja 1994, nr 22;

M. Kornatowska, Między pamięcią a wyobraźnią. Wywiad z Hasem, "KINO" 1998, nr 3.

Piotr Wojciechowski, Prorok naszych snów, "Kino" 1995, nr 4.

Has - czas obok epoki, "Tygodnik Powszechny" 15 październik 2000, nr 42.

Tadeusz Sobolewski, Obrona iluzji, "FILM" 1990, nr 5.

T. Sobolewski, Reżyser z Krakowa, "FILM" 1978, nr 23.

T. Sobolewski, Kultowe kino Wojciecha Hasa, "Gazeta Wyborcza" 4 października 2000.

Alicja Helman, Rzeczywistość mówi językiem znaków ("Szyfry"), [w:] Twórcza zdrada: filmowe adaptacje literatury, Poznań 1998.

Grażyna Stachówna, Trzy spojrzenia przez okno, "Kwartalnik Filmowy" 1999, nr 26-27 (lato-jesień).

Julia Michałowska, Chanson triste. O "Pożegnaniach" Wojciecha Jerzego Hasa, "Kwartalnik Filmowy" 1999, nr 26-27.

Iwona Kolasińska, Na początku była Księga..., "Kwartalnik Filmowy" 1999, nr 26-27.

Małgorzata Burzyńska-Keller, "Sanatorium pod Klepsydrą" Wojciecha Hasa w kontekście tradycji judaistycznej, "Kwartalnik Filmowy" 2000, nr 29/30.

Traktat o manekinach według Brunona Schulza i Wojciecha Hasa, "Kwartalnik Filmowy" 2000, nr 31/32.

Krzysztof Lipka, Między epiką, retoryką i poezją, "Kwartalnik Filmowy" 1997, nr 17

Ernest Wilde, Palimpsest znaleziony w Drohobyczu, [w:] analizy i interpretacje: film polski. Pod red. A. Helman, Katowice: Uniwersytet Śląski, 1986.

Maria Malatyńska, Rozmowa z Hasem. Gorczycy dwa ziarnka..., "Przekrój" 2000, nr 20.

Zygmunt Kałużyński, Cynamonowy supersam, "Polityka" 1973, nr 49 (po premierze "Sanatorium pod Klepsydrą).

Potrzeba pamięci. Wojciech Has mówi o "Szyfrach". Rozmawiała Elżbieta Smoleń-Wasilewska, "Film" 1966, nr 12, s. 6-7.

Anne Guerin-Castell, Dwoista forma Szyfrów Wojciecha Jerzego Hasa - prawda do..., "Kwartalnik Filmowy" 2000, nr 29/30 (wiosna-lato), s. 42-52.