Wojciech Has o aktorach


"Od aktora oczekuję potrzebnego mi rodzaju bycia. Nic więcej. Nie wyjaśniam, nie robię prób. Aktor nazbyt świadomy, nazbyt aktywny, nie jest dobry. Z mężczyznami pracuje się lepiej. Są bardziej ulegli, pasywni. Z kobietami gorzej, chcą zaraz wszystko wiedzieć. Mają własne zdanie".

Dla Hasa nadrzędnym źródłem informacji w filmie był obraz. Aktor to jeden z elementów tegoż obrazu, równie ważny jak przestrzeń kadru. Wedle Piotra Wojciechowskiego - znawcy twórczości Hasa - reżyserowi często chodziło "bardziej o osobę i twarz niż talent czy umiejętności". Kreowany przez aktora bohater często ma wpływ na otaczającą go przestrzeń, ponieważ może zmieniać się ona w obraz stanu ducha i psychiki bohatera.

W filmach Hasa wystąpiło wielu znakomitych aktorów i aktorek. Pośród nich wyróżnia się niewątpliwie Gustaw Holoubek, który związany był z reżyserem od początku, czyli od "Pętli". Ciekawe jest, że W ostatnim filmie Hasa - "Niezwykłej podróży Baltazara Kobera", Gustaw Holoubek jest również obecny na ekranie, w jednej z głównych ról, w obsadzie dubbingującej aktorów francuskich. Has nazwał Holoubka w jednym z wywiadów swoim "ekranowym alter ego".

W tym miejscu nie zostaną wymienieni wszyscy aktorzy, którzy zagrali u Hasa. Omówienia wszystkich filmów i aktorów/aktorek grających u Wojciecha Hasa można znaleźć na stronie www.filmpolski.pl

Na podstronach kilka informacji dotyczących aktorów grających u Hasa.